BACKSENSE® Radarsystem Programerbar

BACKSENSE® Radarsystem Programerbar

Backsense® radarsensorsystem är designad för att upptäcka människor och föremål i blinda fläckar. De upptäcker stationära och rörliga föremål och ger föraren visuella och hörbara varningar i hytten och därmed varnar föraren som inte kan fokusera på alla faroområden.

Artikelnummer

4530

Beskrivning

Backsense® använder frekvensmodulerad kontinuerlig våg, FMCW-teknologi, som sänder en kontinuerligt varierande radarfrekvenssignal med unika tidsstämplar till varje radarvåg. Tiden för den återkommande vågen refereras till stämpeln utan att radaren behöver pausa överföringen. Detta ger mer exakt detektion än alternativa radarprodukter med s.k. Puls-Radar teknik som överför en radar och lyssnar efter den återkommande vågen.

  • Programerbar Backsense® Radarsystem
  • FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radar teknologi
  • Detektionslängd: Upp till 30m (minimum distans 0-3m)
  • Detektionsvidd: 2 till 10m
  • IP69K
  • 3 års garanti
Tillverkare

Namn

Brigade