BRIGADE – Säkerhetsprodukter för Tungafordon

Brigade Electronics är marknadsledande inom fordonssäkerhetssystem med ett heltäckande utbud av produkter för att minska risken för kollision och maximera effektiviteten, tex Bakeye®360-system, kamerasystem, backalarm, UDS-sensorsystem, Backsense radarsystem mm. Brigade är ett globalt företag med lösningar som passar alla kommersiella fordon och industrier med ett team av ingenjörer som arbetar för att ta fram innovativa lösningar för marknaden samt ett service- och supportteam. För mer information om hur Brigade kan uppfylla din säkerhet behöver kontakta oss.
Hämta 2020 års produktkatalog här (PDF)

BACKEYE 360° KAMERASYSTEM

Backeye 360 är ett sofistikerat kamerasystem som ger föraren ett fågelperspektiv av fordonet för enkel manövrering. Fyra ultravidvinkelkameror med 187° linser eliminerar fordonets döda vinklar för att ge 360° i en enda bild. Intelligent programvara ”plattar” de råa bilderna och skräddarsydd ”blandnings” teknologi ”syr” ihop dem för att ge en sömlös 360° bild på bildskärmen. Beställ här!

 

ULTRASONIC DETECTION SENSORSYSTEM

Dödar blinda fläckar. Räddar liv. Brigade ultraljudsensorer och varningssystem varnar föraren för potentiell fara. En akustisk varningssignal informerar föraren om avståndet mellan fordon och hinder, vilket minimerar både fordonsskador och kollisioner med fotgängare, cyklister eller föremål.

Brigades utbud av ultraljudssensorsystem omfattar Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan ™ och Stepscan ™ och alla ger sina egna särskilda fördelar med att hjälpa till att manövrera på ett säkert sätt. Beställ här!

BBS-TEK WHITE SOUND LARM

bbs-Tek white sound larm är en revolutionerande ny generation av alarm. De är de säkraste backlarmen i världen och orsakar inte bullerstörningar. Redan monterad på en rad olika fordon från mobila anläggningsmaskiner till flygplats bagagevagnar är bbs-Tek snabbt på väg att bli förstavalet på backvarnare. I själva verket, i New York är det enda larm som tillåts på anläggningsfordon. Brigades vision är att se till att alla kommersiella fordon är utrustade med bbs-Tek white sound alarm för att minska dödsfall och olyckor. Beställ här!

BRIGADE RADAR

Inom Industri såsom gruv-, stenbrott, jordbruk, byggverksamhet och avfallshantering använder alla stora maskiner och anläggningsutrustning som till sin natur utgör en fara om de inte hanteras på ett säkert sätt.

Döda vinklar tenderar att vara mycket större på dessa fordon, speciellt de med förhöjda förarpositioner.  Dessa fordon utsätts ofta dessutom för stränga väderförhållanden, tjockt damm och nattkörning då all sikt minskas ytterligare. Brigades radarsystem gör det möjligt för föraren att på ett säkert sätt hantera sitt fordon. Beställ här!

 

 

 

 

ZoneSafe® RFID Detection System

ZONESAFE RFID Detection system

ZoneSafe använder RFID-teknik (Radio Frequency Identification) för att skapa detektionszoner runt fordon och mobila anläggningar.

Fordonsmonterade antenner upptäcker RFID-taggar som kan bäras av arbetare, placeras på föremål eller egendom eller placeras runt begränsade områden. När ett fordon närmar sig en Zonesafe-tagg, får fordonsföraren automatiskt en visuell och hörbar varning som gör det möjligt för dem att vidta åtgärder vid behov, medan en vibrerande tagg varnar en upptäckt arbetare om ett närmare Zonesafe-monterat fordon.