TANKLOCK UNIVERSAL - ej låsbart

TANKLOCK UNIVERSAL - ej låsbart

Universal tanklock som EJ är låsbart.

Artikelnummer

6511

Beskrivning

RONIS är luftjusterande tanklock med ventil, den enda på marknaden i koppar, som säkerhetsställer kontrollerade utsläpp och drivmedelsläckage. Denna luftjusterande ventil, designad och tillverkad av RONIS, motverkar farliga ångor och säkrar en perfekt ventilation av tanken.

Tillverkare

Namn

Dom