TANKLOCK UNIVERSAL - låsbart

TANKLOCK UNIVERSAL - låsbart

Låsbart tanklock.

Artikelnummer

6092

Beskrivning

RONIS är luftjusterande tanklock med ventil, den enda på marknaden i koppar, som säkerhetsställer kontrollerade utsläpp och drivmedelsläckage. Denna luftjusterande ventil, designad och tillverkad av RONIS, motverkar farliga ångor och säkrar en perfekt ventilation av tanken.

Tillverkare

Namn

Dom